FAZA

Foto: (I) Sara Živkovič Kranjc, (II) Uroš Abram

Sam naslov predstave bi lahko dal lažen občutek, da gre za fazo v procesu lastnega razvoja, a naslov FAZA prikazuje razmerje v času (fizika) med izmeničnimi tokokrogi nihajočega sistema, ki so lahko sinhroni ali pa tudi ne.

 

Podobno lahko v opis predstave zapišemo, da imamo opravka s konsolidacijo filma in fizičnega gledališča. Vendar pa se skozi predstavo obe formi umetnosti v svoji povezavi tudi povsem razpršita. Kar ostane na koncu je zvok brez slike in slika brez zvoka. Ta preobrat v ospredje postavlja dva druga elementa – (poetično) scenografijo in (anomaličen spremljajoči) zvok, ki postaneta dva glavna stebra predstave.

 

Nehote se soočimo s postdramsko kuliso, novo oblikovano postfizično strukturo, ki oriše nikoli bolj prisotno družbeno in politično manipulacijo z ne / videnim, ne / slišanim, ne / resničnim.

AVTORICA

Sara Živkovič Kranjc

IZVEDBA

Jernej Bizjak

Klemen Janežič

VIDEO

Matjaž Ivanišin

MONTAŽA

Andrej Nagode

OBLIKOVANJE

Pikto

PRODUKCIJA

Zavod 0.1

S FINANČNO PODPORO

Ministrstvo za kulturo RS

Dansehallerne (DK)

PREMIERA

Februar 2018