GIBOSFERA

Foto: Drago Videmšek / Oblikovanje: Hana Jesih

GIBOSFERA je brezplačen gibalni seminar, ki se osredotoča na celostno raziskovanje giba in telesnega izraza s poudarkom na razvoju lastne ustvarjalnosti, krepitvi kompetenc in oblikovanju portfolia mladih plesalcev in gibalcev za uspešno vključitev v širši uprizoritveni prostor.

MENTORSKA IN PODPORNA EKIPA

Andreja Rauch Podrzavnik

Jernej Bizjak

Vita Osojnik

Leja Jurišić

Sara Živkovič Kranjc

Katja Somrak (PTL)

Nina Meško (JSKD)

Barbara Poček (Glej)

KURATOR PROGRAMA

Jernej Bizjak

PRODUKCIJA

Zavod 0.1

S FINANČNO PODPORO

Javni zavod Mladi zmaji