POSTAJA SAMOBITNO

Foto: Urša Premik

Predstava raziskuje našo vpetost in avtonomnost znotraj dandanašnjega zahodnega ustroja in vpliv obdajajočega okolja na našo prvobitnost.

Osnovo za tovrstna preizpraševanja avtor črpa iz situacij ne-moči, ne-sprejemanja, ne-odgovornosti, ne-odločanja, ne-gotovosti, pa tudi iz želje po smiselnem in vse bolj potrebnem ravnotežju med naravno in človeško stvarnostjo ter ustvarjeno in sistemsko dejanskostjo.

PREMIERA

Marec 2020

AVTOR IN IZVEDBA

Klemen Janežič

DRAMATURGIJA

Sara Živkovič Kranjc

GLASBA

Branko Rožman

GLAS

Nina Ivanišin

TINY WHOOP

Mark Bizilj

OBLIKOVANJE SVETLOBE

Borut Bučinel

KOSTUMOGRAFIJA

Timotej Rosc

OBLIKOVANJE

Pikto

STROKOVNA POMOČ

Sandi Skok

Fabio Liberti

Jernej Bizjak

Dušan Janežič

Nina Ivanišin

POSEBNA ZAHVALA

Andrej Omejec

Brigita Janežič

PRODUKCIJA

Flota

KOPRODUKCIJA

Bunker

Zavod 0.1

S FINANČNO PODPORO

Ministrstvo za kulturo RS