TORZO

Foto: Uroš Abram

Torzo se ne klanja telesu, temveč sili, ki usmerja in osmišlja naše korake in odmeve. To gonilo je neopazna bit individuuma; nikoli zares viden, marveč zgolj občuten, doživet in nedokončan proces postajanja.

 

 

V predstavi sledimo raziskovanju novega, svojstvenega giba, ki v veliki meri išče navdih v umetnostnozgodovinski figuraliki ter ikonografiji in se tako uprizoritveno kot dramaturško naslanja na razvojni lok (umetnostne) zgodovine, človeške bíti, eksistence, ki se vsaka po svoje – paradoksalno – vedno znova iztečejo v ciklično vračanje.

NAPOVEDNIK

PREMIERA

Maj 2016

KOREOGRAFIJA IN IZVEDBA

Klemen Janežič

DRAMATURGIJA

Sara Živkovič Kranjc

SCENOGRAFIJA

Adriana Furlan

OBLIKOVANJE SVETLOBE

David Orešič

GLASBA

Pika

POSEBNA ZAHVALA

red. prof. Tanja Zgonc

KOPRODUKCIJA

Zavod 0.1

AGRFT

SOORGANIZACIJA

Slovenske železnice